2016/02/20

Terakado Otsu (CV: Takahashi Mikako) - Omae no Baa-chan Omae no Basshu HaitetaRomaji

BA, BABABABABABA
BA, BABABABABABA

WAN, TSUU, SURII, FOOKU DANSU!

Natsu no hizashi abite
Kutsuhimo musundara
Saa de kake you
WANDAFURU WAARUDO!
Maiasa no kyuunyuu
Kotsusoshoushou taisaku
Nee, Mitsukosan
kyou asagohan tabetakke?

Bababababbaba, BASSHU!
Bababababbaba, BABAA!
bababababbaba, BASSHU!
Bababababbaba, BABAA!
Omae no baachan (BABABABAA)
Omae no baachan (BABABABAA)
Omae no baachan
Omae no BASSHU haiteta zoooooo!

Bababababbaba, BASSHU!
Bababababbaba, BABAA!
Bababababbaba, BASSHU!
Bababababbaba, BABAA!
Bababababbaba, BASSHU!
Bababababbaba, BABAA!
Bababababbaba, BASSHU!
Bababababbaba, BABAA!
Omae no baachan (BABABABABASSHU)
Omae no baachan (BABABABABASSHU)
Omae no baachan
Omae no BASSHU haiteta zoooooo!

BA, BABABABABABA
BA, BABABABABABA


Türkçe

Ba, Baba Baba Baba
Ba, Baba Baba Baba

Bir, iki, üç folk dance!

Yazın gün ışığında banyo yap
Ayakkabılarının bağlarını bağla
Haydi o zaman harikalar diyarına

Her gün süt iç ki osteoporoza yakalanma
Hey Mitsuko-san
Bugün kahvaltı ettin mi?

Ba Baba Baba Basket Ayakkabısı
Ba Baba Baba Ba Baa

Ba Baba Baba Basket Ayakkabısı
Ba Baba Baba Ba Baa

Büyük annen (Baba baba!)
Büyük annen (Baba baba!)
Büyük annen basket ayakkabılarını giyiyor!

Ba Baba Baba Basket Ayakkabısı
Ba Baba Baba Ba Baa

Ba Baba Baba Basket Ayakkabısı
Ba Baba Baba Ba Baa

Büyük annen (Baba baba!)
Büyük annen (Baba baba!)
Büyük annen basket ayakkabılarını giyiyor!

Ba, Baba Baba Baba
Ba, Baba Baba Baba

Babaa!

0 comments:

Yorum Gönder